دسامبر 18, 2018

چگونه سالمندی با نشاط باشیم

وقتی بچه بودم هر وقت  که یک خانم یا آقای مسن در جواب کار خوبی که  برایشان انجام داده بودم ، به من می گفتند پیرشوي […]
ورود / عضویت