دسامبر 24, 2018

سالمندی از آنچه که در آینه می بینید به شما نزدیکتر است

می خواستم برای وب سایت مطلبی راجع به سالمندی و تغییرات این دوران بنویسم. چقدر  به این واژه در زندگیمان توجه کرده ام؟ همیشه احساس می […]
ورود / عضویت