ژانویه 12, 2019

راهکارهای کنارآمدن با تغییرات سالمندی

زندگی ما آدمها ترکیبی هست از رنج و خوشی ، لذت و ترس و اینها کنار هم معنی می دهند و زندگی را شیرین می کنند. […]
دسامبر 24, 2018

تاثیر روابط فردی و اجتماعی بر سلامت روان سالمند

از موارد تاثير گذار بر سلامت روان افراد سالمند، مي توان گفت که هر اندازه فرد سالمند از سرمایه اجتماعي بیشتری برخوردار باشد؛ یعني مجموعه ارزشمندی […]
دسامبر 24, 2018

ارتقاء سلامت سالمندی و زندگی رضایتمندانه‌

ارتقاء سلامت سالمندی و زندگی رضایتمندانه‌ دو نگرش در مورد دوران سالمندی  وجود دارد: نگرش مثبت: بسیاری از مردم معتقدند پیری و بیماری بهتر از مرگ […]
دسامبر 24, 2018

موضوع سالمندی

تند شدن افزایش جمعیت سالمند، به خودی خود هشداری برای برنامه ریزان و سیاستگذاران اجتماعی است و عموماً توجه زیادی را به اهمیت و جود برنامه‌ها […]
دسامبر 24, 2018

سالمندی و تأثیرات آن بر فرد و جامعه

سالمندی معمولا به آخرین دوره چرخه زندگی گفته می‌شود که همه موجودات زنده را در بر می‌گیرد و این پدیده در مقایسه با گذشته رو به […]
دسامبر 24, 2018

سالمندی از آنچه که در آینه می بینید به شما نزدیکتر است

می خواستم برای وب سایت مطلبی راجع به سالمندی و تغییرات این دوران بنویسم. چقدر  به این واژه در زندگیمان توجه کرده ام؟ همیشه احساس می […]
دسامبر 18, 2018

چگونه سالمندی با نشاط باشیم

وقتی بچه بودم هر وقت  که یک خانم یا آقای مسن در جواب کار خوبی که  برایشان انجام داده بودم ، به من می گفتند پیرشوي […]
ورود / عضویت